Thời Khóa Biểu Tuần 2 Tháng 7

TimeThứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ Nhật
6h
6h30
7h
7h15xVinhvinh
7h30xBảo anh

 

kittyBảo anh

 

 Bảo anh
7h45xMèo 7mBoMèo 7m of

 

Bé tâmkitty
8hxBé tâmBoGạo 17mBo

 

Bum +

 

Khánh an

 

8h15xBotômTùng lâmTômKẹoBờm
8h30xGạo 17m

 

tinNam khánhtinMía

 

Búp
 8h45xQuang huy 3tQuang huy 3tBé tâmQuang huy 3tXHuy đức

 

9hxNgọc diệp3tTrúc linhTrúc linhNgọc diệp3tofDâu

 

Hà cún3tof

 

9h15xEm ngọc diệp 6mThỏ

 

 Ngọc diệp3tEm ngọc diệp 6mofNana 7m

 

Khôi 21m
9h30xNam khánhMinhTùng lâm11mViệt Hà 2,5y
9h45xxXNhật minh2trAmi
10hx

 

 

 

 

Bông

4tof

bông Khoa lâm4m

 

Thỏbontrúc linh

 

 

10h15xXXCao sơnHà cún3tof

Bảo lâm 4t200k

 

trúc linh

 

10h30xBông

4t

Cao sơnBảo nguyênofxMinh khoaLong 4mof

 

10h45xXEm cao sơnxhoàng
11hxAnh cao sơnbông 4tTường lyTường ly 4,5t
11h30x
13h30
14h  x
14h15
14h30xp.linh

 

vân hà

 

15hĐức anhKhôi nguyên 3t

 

15h15XNhật Minh4,5t

 

Bon3t
15h30Trúc nhiTrúc nhiTrúc nhiofKhôi nguyên 3t

 

 

Khải anh3tof

 

15h45Thỏ ofKit4t

Khoa lâm4m

200k

 

SanKit 4t

 

Xuân thành 10mTep 2,7t

 

16hNhật  khang ofTùng lâm11mMinh

 

Nhật khang

 

Minh

 

bôngXi

 

16h15Kit 4t

 

BộcSan

 

Nhã khanhBon

 

16h30 Bảo khánhVân hà

 

 Trí dũngTrúc nhiNguyên khangTrí DũngChi 8th
16h45Nguyên khangQuỳnh mai 4t Quỳnh mai 4tQuỳnh mai 4tQuỳnh mai 4tNgô nam anh  4tNhật minh 4,5t
  17hNam5t+Trọng phúc of

Linh san

 

 

Nam5tBen

 

 

 

 Nhật nam

 

Trí Dũng

 

 

17h15Ben

 

Nhã khanh of

 

Bống

Of

Em linh san

Linh san of

Minh hồng

+Minh hồngDương gái 2,5t
17h30Đức anh

 

 

Thảo

 

Kot of

 

vinh

 

Trọng phúc of

Đức anh

ThảoKot

 

17h45Minh hồng16

of

suri

 

Nhật minh 3t 2trketof

 

Bống of

Bảo khánh

Na of

Khải minh 200k

ket
18hcá 20m ofHà My

 

Nhã

khanh

 

Họa Mi

 

Bảo lâm

 

 

minh anhHà my of

 

 

18h15Mạnh quân ofBộc 5t

 

Ami of

 

Họa Mi

 

Cá nhỏ20m of

 

vinhBộc 5t
18h30An chi ofNhật Minh

4.5t

 

 

NaViệt Hà 2,5y

 

Thanh trúcem linh sanBum

 

18h45Xì trumminh anh ofTép2,7tMinh tríXì trum Linh san

 

Kẹo
19hZim

 

Bảo lâmZimKhánh an

 

Zimbé bảo hưng 2tThanh trúc
19h15bé bảo hưng2t of

 

Zin of

Táo

 

Suriof

x

hà my

Zin ofSuriSam of
19h30Pool10p of

 

Sam

 

Sóc trai

 

Sam

 

 

Sóc trai

 

 

Sam of
19h45RanchoSamSamAn chiMinh tríSóc trai

 

20h

 

Minh khuê

3.3t

 

Rancho 4tr

 

Elsa 3,5tMinh khuê

3.3t

 

Elsa 3,5tGiaLinh

 

 

20h15PidoryChip

 

Bí Ngô

 

 

pidoryBí Ngô
20h30Pi doryTáo of

 

 

Pi doryChip of

 

Táo

 

 

LỊCH KHAI GIẢNG GỌI ĐIỆN TƯ VẤN

Bài viết liên quan